środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - kulturystyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanych kadr trenerskich do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu ćwiczeń siłowych i kulturystyki zgodnie z zasadami kultury fizycznej i systemem ochrony zdrowia na różnych etapach ontogenezy człowieka.


Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Obszerna tematyka przedmiotu obejmuje: genezę ćwiczeń siłowych na świecie i w Polsce, metodykę kształtowania siły mięśniowej, funkcje ćwiczeń siłowych - stymulatywna, adaptacyjna, kompensacyjna, korektywna, znaczenie ćwiczeń siłowych i kulturystycznych w procesie ontogenezy człowieka, formy treningu ogólnorozwojowego i ogólnousprawniającego, podstawowe zasady korzystania ze sprzętu do ćwiczeń siłowych – aspekty zdrowotne i higieniczne. W sali ćwiczeń siłowych studenci zapoznają się z szeroka gamą form, metod i środków stosowanych w treningu siłowym. W praktyce realizują wybrane formy i metody treningowe w wykorzystaniem sprzętu wolnego i stacjonarnego. Uczą się jak prawidłowo technicznie wykonywać ćwiczenia obejmujące wszystkie grupy mięśniowe ludzkiego organizmu.