sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Oblicza sportu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr M. Kałwa, adiunkt,
dr hab. inż. J. Kosendiak, adiunkt

Cel przedmiotu

Cel poznawczy:

1.  Wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą sportu jako szeroko rozumianego zjawiska społecznego.

2.  umiejętność wyrażania własnych poglądów nt. zjawisk związanych ze sportem w oparciu o pozyskaną wiedzę z wiarygodnych źródeł

3.  umiejętność krytycznego podejścia do tzw. „faktów” medialnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany przez jeden semestr  w formie seminarium. Studenci wybierają po jednym temacie do opracowania z puli tematów zaproponowanych przez prowadzącego. Zadaniem studentów jest przygotowanie materiału i pytań do dyskusji. Zajęcia często odbywają się z udziałem zaproszonych gości (aktualnych i byłych sportowców, trenerów, menedżerów, przedstawicieli mediów, dyrektorów oraz działaczy sportowych, samorządowców oraz polityków związanych ze sportem.