środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Żeglarstwo deskowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PWSPORT_15_II_024 - Podstawy żeglarstwa deskowego

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Piestrak, adiunkt,
dr hab. B. Pietraszewski, prof. AWF Wrocław,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: Zapoznanie studenta z teoretycznymi, praktycznymi zagadnieniami i problematyką związaną z planowaniem, organizacją i prowadzeniem zajęć w żeglarstwie deskowym.


Opis przedmiotu

Student podczas zajęć poznaje zasady ruchu deski z żaglem. Uczestnik zajęć  zostaje wyposażony w umiejętności żeglugi na desce windsurfingowej w zakresie technik podstawowych, do poziomu demonstracji. Student poznaje metodykę i organizację zajęć w windsurfingu. Blok zajęć praktycznych odbywa się w formie zgrupowania szkoleniowo – egzaminacyjnego.

Po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej student  posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne tożsame z poziomem 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji z obszaru sportu powszechnego dotyczącego Windsurfingu (Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz.U. 2016 poz. 64).