sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Unihokej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Unihokej jako środek do realizacji celów rekreacji ruchowej. Zapoznanie z grą w unihokeja oraz wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu gry w unihokeja – metodyka nauczania wyróżnionych czynności ruchowych w unihokeju, umiejętność wykorzystania poznanych czynności oraz form gier do praktycznej realizacji określonych zajęć przedmiotowych.

Opis przedmiotu

Unihokej jako źródło informacji o grze: fazy gry – atak, obrona; sytuacje występujące podczas gry; działania, pozycje w grze. Teoria i metodyka działań występujących podczas gry w unihokeja (działania indywidualne).