sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tańce

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Chanas, asystent,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

1/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków, figur parowych i zespołowych polskich tańców narodowych.

2/ Zapoznanie i opanowanie wiedzy w zakresie zagadnień etnograficznych polskich tańców narodowych.

3/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków i figur parowych w tańcach towarzyskich /standardowych i latynoamerykańskich/

4/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków, figur parowych w takich tańcach, jak: boogie woogie, rock and roll, salsa, zumba, bachata, kizomba, charleston...

5/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie tańca klasycznego i nowoczesnego  6/ Potrafi wyjaśnić i omówić podstawowe pojęcia muzyczne. 7/ Potrafi odpowiednio zastosować poznane ćwiczenia rytmiczne metody rozwijania poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu Emila Jacques'a Dalcroze'a.

Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadza, zapoznaje i umożliwia nabycie wiedzy etnograficznej i umiejętności tanecznych w zakresie dziedzictwa polskich tańców narodowych, jak i innych stylów i form tańca.