środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Skoki na trampolinie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami wiedzy i umiejętności zabezpieczającymi proces metodyczny szkolenia w skokach na trampolinie, na poziomie rekreacyjnym i wyczynowym.

Opis przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją ćwiczeń na trampolinie, strukturą jednostki treningowej, zasadami nauczania ruchu, estetyką wykonania ruchu oraz zasadami bezpieczeństwa skoków w zakresie pomocy i asekuracji. Bazując na własnej sprawności fizycznej, słuchacze w miarę możliwości prowadzą poszczególne części jednostki treningowej.