sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Siatkówka plażowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Ściślak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Ściślak, adiunkt

Cel przedmiotu

Prezentacja siatkówki plażowej jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej, rozwijającej wszechstronnie organizm człowieka. Zapoznanie studentów z czynnościami ruchowymi charakterystycznymi dla gry w siatkówkę plażową.

Opis przedmiotu

Charakterystyka siatkówki. System współzawodnictwa w siatkówce plażowej. Gry uproszczone w oparciu o siatkówkę plażową. Zapoznanie z wyróżnionymi działaniami w grze w siatkówkę plażową.