sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Plażowa piłka nożna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Nosal, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Chmura, prof. AWF Wrocław,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Opanowanie przepisów gry w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wychowania fizycznego oraz organizacji współzawodnictwa.

2. Wyposażenie studentów w umiejętności pozwalające na wykorzystanie piłki nożnej plażowej do realizacji celów wychowania fizycznego oraz rekreacyjnych.

Opis przedmiotu

Plażowa piłka nożna jako dyscyplina sportu oraz środek w wychowaniu fizycznym oraz rekreacji, gra w plażową piłkę nożna jako źródło informacji o grze, zdolnościach i umiejętnościach ucznia-gracza, teoria i metodyka nauczania i doskonalenia czynności występujących podczas gry w plażowej piłce nożnej, organizacja gry w plażowej piłce nożnej – ustawienia i zadania graczy, przepisy gry.