sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Narciarstwo biegowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Wołk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich.

2.  Zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami metodyki uczenia i nauczania narciarstwa biegowego z uwzględnieniem wieku i poziomu sprawności.

3. Poznanie zasad bezpiecznej organizacji imprez narciarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów dobrze posługujących się nartami biegowymi. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na samodzielną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie programowania cyklów treningowych, prowadzenia treningów ogólnorozwojowych, jak i specjalistycznych na nartach, stosowania różnych form i środków odnowy biologicznej, a także przygotowywania sprzętu do treningu i zawodów narciarskich.

Student musi posiadać swój własny sprzęt do zajęć (narty, buty i kijki). Musi również ponieść koszt części praktycznej zajęć 3 x 3 dni (weekendy) w ośrodku narciarskim w Polsce około 1200 zł (nocleg, wyżywienie i dojazd).