sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Łyżwiarstwo

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr U. Szczepanik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie kadry specjalistów do samodzielnej i twórczej pracy w klubach sportowych oraz

instytucjach zajmujących się szkoleniem oraz propagowaniem jazdy na łyżwach.

Opis przedmiotu

Przedmiot składa się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na lodowisku.