sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Ju-jitsu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Błach, adiunkt,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć ju-jitsu z osobami w różnym wieku.

C2 - Przygotowanie kadry instruktorskiej ju-jitsu dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 - Wykształcenie rozumnego instruktora ju-jitsu przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  instruktora ju-jitsu przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb podopiecznego w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęcia mogą zapisać się osoby posiadające udokumentowany co najmniej 3 letni staż w sportach walki.