sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Judo

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć judo z osobami w różnym wieku.

C2 - Przygotowanie kadry instruktorskiej judo dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 - Wykształcenie rozumnego instruktora judo przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  instruktora judo przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb podopiecznego w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczna wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych. Systematyzowana jest wiedza z zakresu 6-1 KYU oraz 1-2 DAN. Na zajęcia mogą zapisać się osoby posiadające min. 1 kyu potwierdzone przez PZ Judo.