środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

sport, w-f

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Halowa piłka nożna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Nosal, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Chmura, prof. AWF Wrocław,
dr J. Nosal, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z halową piłką nożną oraz środkami ruchowymi charakterystycznymi dla tej dyscypliny oraz przepisami gry.

2. Poszerzenie  metodycznych umiejętności, postrzeganych jako kompetencje do prowadzenia zajęć z zespołowych gier sportowych.

3. Zapoznanie ze sposobami kierowania zespołem podczas gry w halową piłkę nożną.

Opis przedmiotu

Halowa piłka nożna we współczesnej kulturze fizycznej występuje w sporcie, rekreacji ruchowej i na lekcji wychowania fizycznego. Jest jedną z dyscyplin realizowanych w hali sportowej. Zawodnicy, uczniowie, studenci, osoby uczestniczące w tej pięknej grze rozwijają wiele zdolności osobniczych niezbędnych do życia w społeczeństwie. Wśród nich istotne wydają się zdolności umysłowe, m.in. takie jak przewidywanie, myślenie, podejmowanie decyzji. Nie bez znaczenia są też kształtowane zdolności motoryczne i prospołeczne. Halowa piłka nożna, która powstała w 1930 roku jest sportem uprawianym w każdym zakątku świata. Grają w nią dzieci, młodzież i ludzie dorośli. Aktywne w niej uczestnictwo wyzwala pozytywne emocje związane z dążeniem do osiągania sukcesu (wygranej). Przedmiot składa się z 15 jednostek tematycznych, gdzie każda z nich jest realizowana w formie dyskusji kierowanej obejmującej zagadnienia teoretyczne oraz w formie ćwiczeń praktycznych na hali sportowej, podczas których student doświadcza umiejętności gry w ataku i w obronie stosując określoną organizację gry i ujawniając własną osobowość. To wszystko powoduje, że warto poznać tę wspaniałą dyscyplinę sportu i aktywnie w niej uczestniczyć.