środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

.

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Gry rekreacyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta – przyszłego instruktora w dyscyplinie gry rekreacyjne, do prowadzenia szeroko rozumianej działalności usługowej w wybranej dziedzinie.

2.  Zapoznanie z wybranymi grami  rekreacyjnymi stanowiącymi propozycje treści czasu wolnego osób w różnym wieku  także treści treningu sportowego w różnych jego aspektach (uzupełniający, relaksacyjny, integracja/reintegracja itp.).

3.  Utrwalenie motywacji do indywidualnego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie gier rekreacyjnych.

4.  Inspirowanie do kreatywnego projektowania gier dla wszystkich,

5. Wyposażenie studentów w umiejętności projektowania i realizowania gier zespołowych jako instrumentu rekreacji zespołów pracowniczych

Opis przedmiotu

Gry rekreacyjne są istotnym środkiem w sporcie i rekreacji ruchowej. Profesor Lipoński w swojej Encyklopedii sportów świata pisze, że na świecie istnieje ok. 10 tys. różnych form aktywności. Część tych form stanowią gry rekreacyjne. Ich wartością jest niewątpliwie to, iż są bardzo zróżnicowane w charakterze, dzięki czemu można je wykorzystywać w organizacji czasu wolnego zarówno osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Gry rekreacyjne doskonale sprawdzają się także jako środek w treningu sportowym. Pamiętać także należy, że wśród tych gier są gry polskie, o których jako naród często zapominamy. Palant, kwadrant czy ringo są tego przykładem. Zapoznanie studentów  z historią, przepisami i sprzętem do wybranych gier rekreacyjnych stworzy podstawę do nabycia przez nich umiejętności projektowania i realizowania zajęć i imprez, których treść stanowią analizowane gry a także do wskazania kompetencji współczesnego instruktora w dyscyplinie gry rekreacyjne.