środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Gimnastyka sportowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_02 - Gimnastyka,
KWF_13_S_I_14 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)

Jednostka prowadząca

Zakład Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Cel przedmiotu


Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy w klubie sportowym w charakterze instruktora gimnastyki sportowej.

Przygotowanie do pracy początkującymi średniozaawansowanymi zawodniczkami/zawodnikami na sali gimnastycznej w zakresie gimnastyki podstawowej i sportowej (na przyrządach gimnastycznych). 

Poznanie specyfiki zawodów w gimnastyce sportowej.

Opis przedmiotu


Student otrzymuje informacje (w formie wykładów) na temat: specyfiki organizacji pracy z małymi dziećmi na sali gimnastycznej, zasad pomocy i ochrony podczas ćwiczeń gimnastycznych szczególnie na przyrządach, stosowania ćwiczeń siłowych i rozciągających mięśnie, jako przygotowania motorycznego do ćw. na przyrządach, zasad planowania treningu zawodniczek/ków początkujących i średniozaawansowanych.

Zajęcia odbywają się w czasie treningów grupy początkującej i średniozaawansowanej na sali gimnastycznej. Student asystuje trenerom gimnastyki podczas treningu i bezpośrednio uczy się metodyki  ćwiczeń gimnastycznych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Poprzez pracę z dziećmi pod opieką prowadzącego student poznaje specyfikę treningu sportowego w kierunku przygotowania dzieci do ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych zarówno od strony merytorycznej, jak i pedagogicznej.