sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Układ ruchu w czynnościach sportowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Posłuszny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr D. Koźlenia, asystent,
dr P. Posłuszny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Praktyczne zapoznanie studenta z wybranymi aspektami funkcjonalnymi układu ruchu w wybranych dyscyplinach sportu.

2. Przygotowanie słuchaczy do realizowania innych przedmiotów podstawowych (np. fizjologii, biomechaniki etc.) i praktycznych związanych z różnymi dyscyplinami sportu.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. Student ma obowiązek być przygotowanym z aktualnego tematu zajęć (obowiązującego w danym tygodniu dydaktycznym). Ćwiczenia realizowane są metodą seminaryjną (student pytany jest przez prowadzącego ćwiczenia oraz wykonuje zadania). Pod koniec zajęć odbywa się sprawdzian wiedzy pisemny.