sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do metodologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

-----------

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- J. Domaradzki, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną związana z metodologią pisania pracy licencjackiej na koniec

pierwszego stopnia studiów na kierunku wychowanie fizyczne.

Opis przedmiotu

Po zakończeniu wykładów student zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą merytorycznych i formalnych

zasad pisania pracy licencjackiej na kierunku wychowanie fizyczne. Nabędzie umiejętności w zakresie doboru

adekwatnych problemów i procedur badawczych oraz umiejętności w zakresie procedury realizacji i opisu

podjętych działań projektowych lub badawczych.