sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Środowisko a organizm człowieka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr N. Danek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr N. Danek, adiunkt

Cel przedmiotu


1. Poznanie reakcji fizjologicznych oraz sprawności mechanizmów adaptacji organizmu człowieka do zmiennych
wpływów środowiska - fizycznego, chemicznego, biologicznego.
2. Poznanie skutków jakie przynosić może dla zdrowia przekraczanie granic adaptacji organizmu w warunkach
ekstremalnych oraz w warunkach życia codziennego.

Opis przedmiotu

Środowisko a organizm człowieka obejmuje zagadnienia związane z fizjologicznymi mechanizmami adaptacyjnymi
organizmu człowieka w skutek podejmowanej aktywności fizycznej w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Przekraczanie granic sprawności adaptacyjnej organizmu przez napór różnorodnych czynników życia i środowiska
zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zmiany adaptacyjne organizmu
zachodzące pod wpływem podejmowania aktywności fizycznej w różnych warunkach środowiskowych (m.in.
wysokogórskich, w warunkach wysokiej/niskiej temperatury czy w warunkach ciśnienia atmosferycznego).
Realizując przedmiot każdy Student pozna skutki jakie przynosić może dla zdrowia przekraczanie granic adaptacji
organizmu w warunkach ekstremalnych oraz w warunkach życia codziennego.