sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie procesami w klubie sportowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Cieśliński, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Opanowanie wiedzy na temat orientacji procesowej w klubach sportowych.
  2. Podniesienie świadomości w zakresie możliwości wdrażania informatycznych systemów zarządzania w klubach sportowych na bazie podejścia procesowego.

Opis przedmiotu

Zarządzanie procesami w klubie sportowym, jako przedmiot realizowany jest w formie projektowej. Zadaniem student jest opracowanie koncepcji funkcjonowania klubu sportowego z wykorzystaniem podejścia procesowego. Ćwiczenia służą opanowaniu czynności projektowych a wykłady nabyciu wiedzy w zakresie podejścia procesowego.