sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener Karate

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - Karate

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry trenerskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w różnym wieku.

C2 - Przygotowanie kadry trenerskiej dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 - Wykształcenie rozumnego trenera przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem

Opis przedmiotu

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zawodników wyczynowo w karate przez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych:

·  opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania i kontroli procesu szkolenia w karate oraz maksymalizowania wyników sportowych zawodników karate

·  opanowanie podstawowych zasad teorii i praktyki karate do programowania i prowadzenia zajęć;

·  programowanie i organizacja zawodów w karate;

·  opanowanie teoretycznych, szkoleniowych i organizacyjnych zasad treningu w aspekcie sportu wyczynowego oraz treningu sportowego; podniesienie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstrowanie technik mistrzowskich karate w kihon, kata, bunkai  i kumite.