sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Komunikacja społeczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. G. Łasiński, prof. zw.,
dr E. Pieniacka, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Przekazanie najnowszej wiedzy z dziedziny komunikacji społecznej, w tym komunikowania interpersonalnego oraz medialnego.
  2. Wskazanie na istotność procesów komunikowania w życiu społecznym oraz realizacji indywidualnych i grupowych potrzeb i celów.
  3. Położenie nacisku na zrozumienie podstawowych mechanizmów wpływu społecznego realizujących się w procesach komunikowania.

Opis przedmiotu

Na przedmiot składa się 20h ćwiczeń i 10h wykładów. W części ćwiczebnej studenci rozważają takie zagadnienia jak wpływ, perswazja i manipulacja, poddają refleksji proces komunikowania w aspekcie jego skuteczności, jak również podstawowych narzędzi komunikowania interpersonalnego oraz komunikowania pośredniego (medialnego). Wykłady z kolei koncentrują się na kwestiach teoretycznych i ich treści ogniskują się wokół wybranych orientacji teoretycznych kształtujących dzisiejszą wiedzę o komunikowaniu. 

Organizacja i zakres treści przedmiotu umożliwia studentowi zdobycie szerszego poglądu na otaczającą rzeczywistość oraz przygotowuje go do samodzielnej oceny tej rzeczywistości -  świadomy jest zarówno przewagi, jaką daje umiejętność skutecznego komunikowania z innymi, jak i ograniczeń wynikających ze współczesnych przemian w komunikowaniu w aspekcie społecznym, kulturowym, ekonomicznym i etycznym.