sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Orienteering

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Budowanie zespołu oraz identyfikacja ról przyjmowanych w działaniu zespołowym oraz w obszarach własnej kompetencji);

2. Holistyczny rozwój procesów kognitywnych (w tym: doskonalenie procesów podejmowania decyzji i innych cech o charakterze utylitarnym (odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności orientacji w nieznanym terenie) i zdolności motorycznych oraz sprawności ogólnej;

3. Zapoznanie z nową formą aktywności ruchowej realizowaną w warunkach terenowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany przez jeden semestr w formie zajęć terenowych. Zajęcia mają charakter praktyczny lecz za każdym razem poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym, którego celem jest zapoznanie uczestników z celem zajęć, jego przebiegiem i przyjętymi zasadami. Terenem prowadzenia zajęć jest zarówno teren Stadionu Olimpijskiego, jak również Park Szczytnicki oraz miasto Wrocław. Zajęcia realizowane są głównie poprzez udział studentów w różnych formach orienteeringu z głównym naciskiem na pracę zespołową i rozwiązywanie zadań logicznych połączonych z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym (marszem, marszo-biegiem). Niektóre zajęcia mają charakter gry miejskiej.