sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer sportu

Nazwa przedmiotu

Gry integracyjne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Niekurzak, adiunkt,
dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest prezentacja  i zapoznanie studentów ze zróżnicowanymi formami aktywności ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych gier jako środka sprzyjającego integracji grup i zespołów o zróżnicowanych charakterze. 

Opis przedmiotu

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroką gamą aktywności adresowanych do grup ludzi i zespołów występujących w działalności charakterystycznej dla organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej i na potrzeby kultury fizycznej. Ze względu na szczególną atrakcyjność szeroko rozumianych gier to właśnie one są głównym przedmiotem eksploracji w czasie zajęć. Ważnym uzupełnieniem treści przedmiotu są gry miejskie i terenowe. Zajęcia odbywają się w formie praktycznej oraz teoretycznej z wykorzystaniem zróżnicowanych form takich jak warsztat, seminarium, dyskusja czy wykład.