środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener, menedżer sportu

Nazwa przedmiotu

Teoretyczne i praktyczne podstawy posturologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Andrzejewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr B. Pożarowszczyk-Kuczko, wykładowca

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie i przekazanie wiedzy studentowi z posturologii.
2.  Prezentacja aktualnej wiedzy z zakresu postawy ciała i posturologii, zaburzeń postawy i reedukacji w aspekcie teoretycznym i praktycznym.3. Student umie korzystać z wytycznych dla nieprawidłowości w zakresie posturologii i podometrii w oparciu o publikacje organizacji naukowych (AHA, ACSM, ADA), jak i tworzyć programy szkoleniowe dla trenera.

Opis przedmiotu

Do utrzymania człowieka w pozycji stojącej służy złożony mechanizm neurofizjologiczny. Posturologia wyjaśnia pod kątem anatomicznym i funkcjonalnym możliwość utrzymywania spionizowanej pozycji statycznej jak i podczas ruchu. Posturologia skupia wiedzę z wielu dyscyplin, m.in. otoneurologii, ortopedii, neurologii, okulistyki, kinezjologii, fizjoterapii i psychoterapii i biomechaniki.  Zagadnienie postawy nie sprowadza się  tylko do statycznej kompozycji poszczególnych odcinków ciała. Utrzymywanie pionowej postawy jest swego rodzaju aktem ruchowym, zdolnością koordynacyjną. Jedną z ważnych przyczyn zaburzeń postawy ciała, a w konsekwencji szeregu chorób lub bólu jest nieprawidłowa funkcja wybranych grup receptorów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów i ćwiczeń aktywnych,  w czasie których studenci mają możliwość zapoznania się z metodami i sprzętem wykorzystywanym w badaniach diagnostycznych.