sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy treningu personalnego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie kompetencji trenera personalnego oraz treningu dopasowanego indywidualnie do zawodnika lub osoby nietrenującej zawodowo.
  2. Przedstawienie środków i metod treningowych oraz sposobów monitorowania obciążeń treningowych.
  3. Wyposażenie w umiejętność oceny zawodnika lub osoby nietrenującej i kreatywnego stworzenia programu treningowego pod osobę.

Opis przedmiotu

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć w zakresie treningu personalnego uwzględniającego indywidualizację treningu i specjalizację umiejętności i działań wykorzystywanych w dyscyplinie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi treningowych usprawniających proces. W ramach przedmiotu studenci realizują indywidualne programy treningowe usprawniające wyróżnione zdolności koordynacyjne i kondycyjne oraz umiejętności specjalistyczne dostosowane do potrzeb konkretnej dyscypliny sportowej.