sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr T. Harych, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
mgr T. Harych, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. Kształtowanie postawy gotowości do pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia. 

Opis przedmiotu

Przedmiot porusza istotne procedury udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach takich jak: nagłe zatrzymanie krążenia, krwotoki, urazy,  osoba nieprzytomna, zadławienia, hipo/hipertermia, nieurazowe stany zagrożenia życia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznej .