środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Strzelectwo sportowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - specjalność Trenerska.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

1. Praktyczne zapoznanie się studentów ze strukturą i funkcjonowaniem sekcji i klubu sportowego na różnych poziomach szkolenia.

2. Udział w realizacji procesu treningowego.

3. Realizacja wyznaczonych zadań w zajęciach treningowych.

4. Udział w kontroli procesu treningowego.

5. Obserwacja zawodów sportowych.

Opis przedmiotu

Poznanie ogólnej struktury organizacyjnej klubu i sekcji.

Zapoznanie się z organizacja szkolenia w klubie sportowym.

Udział w praktycznej realizacji zadań treningowych.

Zapoznanie się z narzędziami służącymi do monitorowania i diagnozowania procesu treningowego w klubie.

Zapoznanie się z dokumentacją szkoleniową prowadzoną w klubie.