środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka ręczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk - specjalność Trenerska.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Przygotowanie zawodowe do współpracy z uzdolnionym graczem oraz kierowania zespołem sportowym.

2. Umiejętność prowadzenia jednostek treningowych na zadany temat, zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem klubu sportowego.

3. Opanowanie wiedzy i umiejętności identyfikowania, niezawodności działania oraz programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry.

4. Metodyka nauczania techniki i taktyki gry, kontrola pracy treningowej, warsztat nowoczesnego trenera – planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych.

5. Zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej, zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta.

Opis przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi i metodycznymi aspektami szkolenia w piłce ręcznej w różnych kategoriach wiekowych. Student poznaje cele i strukturę treningową, projektuje cykl treningowy, posługuje się w swojej pracy odpowiednio dobranymi środkami, formami i metodami charakterystycznymi dla dyscypliny. Zajęcia prowadzone są w klubie WKS Śląsk Wrocław pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej (trenerzy I i II klasy piłki ręcznej) oraz pod nadzorem nauczycieli akademickich AWF we Wrocławiu. Studenci prowadzą obserwację oraz hospitację zajęć treningowych w różnych kategoriach wiekowych (dzieci, młodzik, junior młodszy, junior oraz senior). Następnie asystują trenerom w wybranych częściach jednostki treningowej przechodząc do samodzielnego prowadzenia jednostki treningowej na zadany temat. Poznają w praktyce różnice w prowadzeniu zajęć z akcentem na technikę indywidualną gracza, taktykę grupową i zespołową oraz przygotowanie motoryczne piłkarza ręcznego. Studenci obserwują zawody piłki ręcznej na różnych poziomach wiekowych oraz analizują grę poszczególnych graczy poprzez odpowiednio dobrane narzędzia służące do oceny gry. Dodatkowo studenci zapoznają się ze strukturą klubu, władzami, kierownikami sekcji, liczbą trenerów oraz zawodników klubu. Biorą udział w organizacji turnieju piłki ręcznej na poziomie grup młodzieżowych.