sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Motoryczność sportowca

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.,
dr K. Chromik, adiunkt,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt,
dr D. Pawlik, asystent

Cel przedmiotu

  1. Opanowanie wiedzy z zakresu wykorzystania współczesnej technologii treningu
    w kształtowaniu zdolności motorycznych zawodników.
  2. Zapoznanie z wybranymi metodami pomiaru zdolności motorycznych i kontroli obciążeń fizycznych i psychomotorycznych w warunkach treningowych i meczowych.
  3. Poznanie istoty szybkości działania zawodnika podczas wysiłku startowego.

Opis przedmiotu

1.W ramach zajęć student opanuje umiejętności obsługi narzędzi pomiarowych służacych do monitorowania wysiłku startowego (parametrów szybkości reagowania i przemiesczania się, częstości skurczów serca, maksymalnej częstości skurczów serca, stężenia mleczanu we krwi, itp.). 

2. Wykorzystując narzędzia pomiarowe student będzie potrafił wykorzystać testy motoryczne do określenia poziomu zdolności szybkościowych i wytrzymałościowych zawodnika.