sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kontrola auksologiczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1) Umożliwienie studentom poznania różnych metod oceny auksologicznej i ich wykorzystania w praktyce zawodowej trenera.

2) Umożliwienie studentom nabycia umiejętności właściwego planowania programów i kontroli efektów w treningu sportowym.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć z Kontroli auksologicznej studenci mają możliwość poznania prawidłowości rozwoju somatycznego (m.i.n. rozwoju wysokości ciała, masy ciała, proporcji budowy ciała) w różnych etapach ontogenezy oraz w zależności od płci dziecka. Przedstawione są studentom różne metody służące do oceny zaawansowania dziecka w rozwoju biologicznym (m.in. tabele rozwojowe, siatki centylowe, wiek morfologiczny, wiek zębowy, wiek szkieletowy). Szczególną uwagę poświęca się zastosowaniu podstawowych metod auksologicznych w praktyce trenerskiej. Omawiane są także formy aktywności fizycznej odpowiednie do etapu rozwoju dziecka. Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka (kinetyka i dynamika wzrastania). Studenci mają szansę nauczyć się samodzielnie pozyskiwać dane charakteryzujące rozwój somatyczny dziecka oraz samodzielnie korzystać z właściwych norm rozwojowych.