sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy dietetyki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia sportowca 

C2 - zrozumienie roli pożywienia w rozwoju i utrzymaniu czynności życiowych organizmu sportowca 

C3 - poznanie zasad planowania żywienia dla zawodników różnych dyscyplin sportowych

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. 

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. 

Tematyka przedmiotu dotyczy zasad prawidłowego żywienia osób uprawiających sport, ze zwróceniem uwagi na żywienie w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu oraz od intensywności obciążeń – w czasie treningu, zawodów i odnowy po wysiłku. 

Wykład ma za zadanie dostarczenie informacji na temat zasad żywienia sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zależności od uprawianej dyscypliny sportowej. 

Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności określania zapotrzebowania energetycznego i na inne składniki w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej.