sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy negocjacji

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do prowadzenia skutecznych i etycznych negocjacji w różnych przestrzeniach komunikacji interpersonalnej. Zaznajomienie się z zasadami, funkcjami i rodzajami komunikacji negocjacyjnej z uwzględnieniem nastawienia win-win. Przygotowanie do pełnienia roli strony w sytuacjach negocjacyjnych. Zapoznanie się z mechanizmami procesu przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Opis przedmiotu

W trakcie zajęć przedstawione zostaną główne koncepcje z zakresu negocjacji oraz ćwiczone będą umiejętności związane z realizacją założonej strategii prowadzenia rozmów. Negocjacje będą analizowane z perspektywy jednostki oraz firmy przy uwzględnieniu uwarunkowań z zakresu zarządzania i kultury organizacyjnej. Przedmiot odbywać się będzie w formie warsztatów umożliwiających weryfikację prezentowanych założeń teoretycznych w oparciu o ćwiczenia, symulacje sytuacji, studia przypadków.