środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trenerska

Nazwa przedmiotu

Metodyka autoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z metodologią autoterapii która służy poznaniu samego siebie, wspomaga przywracanie homeostazy w obrębie ciała fizycznego, sfery psychicznej, sprzyja budowaniu zasobów sprzyjających zachowaniu zdrowia. Zajęcia mają zachęcać studentów do budowania samoświadomości zdrowotnej oraz propagowania tego rodzaju zachowań u zawodników oraz w przyszłej pracy trenerskiej.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzony przez jeden semestr w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne.

Zaliczenie praktyczne przedmiotu wiąże się z wykonaniem projektu autoterapii. Projekt ten konstruowany jest w oparciu o ropoznane, własne wzorce reagowania i przeżywania stresu i zawiera metody ich redukcji w oparciu o pracę z ciałem fizycznym i sferą własnych zachowań zdrowotnych powiązanych ze stylem życia.

Zaliczenie teoretyczne przeprowadzane jest w oparciu o wyniki pisemnych sprawdzianów oraz przygotowanie relacji z obejrzanych materiałów filmowych.