sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów ogólnoakademickich

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Ochmann, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr B. Ochmann, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie poznania podstawowych funkcji organizmu człowieka w warunkach homeostazy spoczynkowej.

2. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat sposobów regulacji przemiany materii i środowiska fizykochemicznego.

3. Umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności samodzielnej oceny zmian czynności układu krążenia i oddychania, zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych w tym : zmysłu równowagi, wzroku i słuchu oraz różnicowania kinestetycznego wraz z całym aparatem ruchu.Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom poznanie podstaw funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych. Daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnej, prawidłowej oceny reakcji organizmu na bodźce zakłócające homeostazę spoczynkową. Na podstawie zdobytej wiedzy pozwala na krytyczną  interpretację wyników badań laboratoryjnych parametrów oceniających funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów w odniesieniu do norm fizjologicznych związanych ze zdrowiem.