środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer sportu

Nazwa przedmiotu

Podstawy zarządzania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr G. Pawlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr G. Pawlak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zrozumienie przez studenta podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji.

2. Zrozumienie przez studenta podstawowych zasad zarządzania w zespołach i organizacjach.

3.Opanowanie przez studenta umiejętności dostrzegania związków i zależności między zjawiskami i procesami w obszarze organizacji i zarządzania.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma charakter wykładu z elementami dyskusji . Zawiera podstawy definicyjne oraz podstawy teorii organizacji i zarządzania w procesach podstawowych funkcjonowania przedsiębiorstw.