sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menadżer sportu, Trener

Nazwa przedmiotu

Podstawy marketingu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Idzikowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Idzikowski, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Pozyskanie wiedzy w formie podstawowych pojęć, kategorii, instrumentów, koncepcji, w zakresie marketingu, z uwzględnieniem nowych koncepcji.

2.  Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy studenta i rozumienia współczesnych zmian w marketingu i jego roli w życiu społeczno – gospodarczym.

3.   Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych poznanych zasad i koncepcji marketingowych w samodzielnym życiu społeczno-ekonomicznym.

Opis przedmiotu

Marketing, rozumiany jako przedstawianie produktów na wybranym rynku buduje coraz to nowe wymagania. Tylko najnowocześniejsze podejścia pozwalają na osiąganie sukcesu w prowadzonej działalności dlatego też, w każdej prowadzonej działalności jest jej podstawową funkcją. Niezbędne staje się:

- zdobycie wiedzy z zakresu metodyk wprowadzania nowych produktów na rynek,

- zapoznanie się z narzędziami oceny zachowań klientów i nabycie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,

- rozróżnienie podejść: nowoczesnego i klasycznego do świadomego budowania marki.


Studenci przede wszystkim postawieni są przed wyzwaniem zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu marketingu. To fundamentalne zadanie będzie podstawą do dalszych praktycznych zadań praktycznych w obszarze wprowadzania nowych produktów na rynek,

W takiej samej strukturze prowadzone będą zajęcia - celem wykładów jest przekazanie wiedzy zimnej (do przyswojenia) bez kompetencji heurystycznego myślenia, w drugim etapie - podczas prowadzonych ćwiczeń student będzie miał możliwość implementacji zdobytych kwalifikacji w laboratoryjnych warunkach biznesowych (dla branży sportowej). Wymagania wobec niego skoncentrowane tutaj będą na umiejętnościach zastosowania wiedzy w praktyce.