sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów ogólnoakademickich

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Humanistyki Edukacyjnej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr M. Marks, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych, procesów poznawczych oraz społecznych determinant zachowania człowieka.

2. Zapoznanie się z możliwością wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii ogólnej w pracy zawodowej oraz życiu codziennym.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z wybranymi właściwościami psychicznymi, takimi jak np.: temperament, inteligencja, potrzeby psychiczne, samoocena, poziom aspiracji, a także z procesami emocjonalno - motywacyjnymi i poznawczymi. Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów. Na ćwiczenia student przychodzi przygotowany teoretycznie. Poszczególne tematy są omawiane przez prowadzącego. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują różne zadania oraz biorą udział w dyskusji. Ćwiczenia i wykłady kończą się kolokwium.