sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - Gimnastyka sportowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_02 - Gimnastyka,
KWF_13_S_I_14 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)

Jednostka prowadząca

Zakład Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Cel przedmiotu


Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy w klubie sportowym w charakterze instruktora gimnastyki sportowej.

Przygotowanie do pracy początkującymi średniozaawansowanymi zawodniczkami/zawodnikami na sali gimnastycznej w zakresie gimnastyki podstawowej i sportowej (na przyrządach gimnastycznych). 

Poznanie specyfiki zawodów w gimnastyce sportowej.

Opis przedmiotu


Student otrzymuje informacje (w formie wykładów) na temat: specyfiki organizacji pracy z małymi dziećmi na sali gimnastycznej, zasad pomocy i ochrony podczas ćwiczeń gimnastycznych szczególnie na przyrządach, stosowania ćwiczeń siłowych i rozciągających mięśnie, jako przygotowania motorycznego do ćw. na przyrządach, zasad planowania treningu zawodniczek/ków początkujących i średniozaawansowanych.

Zajęcia odbywają się w czasie treningów grupy początkującej i średniozaawansowanej na sali gimnastycznej. Student asystuje trenerom gimnastyki podczas treningu i bezpośrednio uczy się metodyki  ćwiczeń gimnastycznych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Poprzez pracę z dziećmi pod opieką prowadzącego student poznaje specyfikę treningu sportowego w kierunku przygotowania dzieci do ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych zarówno od strony merytorycznej, jak i pedagogicznej.