sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - Judo

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Błach, adiunkt,
dr R. Kubacki, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry trenerskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć judo z osobami w różnym wieku. 

C2 -Przygotowanie kadry trenerskiej dla potrzeb sportu szkolnego, młodzieżowego i klubów sportowych. 

C3 -Wykształcenie rozumnego trenera posiadającego wiedzę do realizowania praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. 

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń i wykładów, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego trenera gotowego do realizowania praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na dyscyplinę judo. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych, zawodów sportowych, dokumentacji dotyczącej judo. Systematyzowana jest wiedza z zakresu technik judo (trzymań, rzutów, dźwigni, duszeń). Warunki uczestnictwa: Posiadanie minimum 1 kyu w dyscyplinie judo.