sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zgrupowanie sportowe (obóz) praktyka terenowa wybr. dysc.

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
mgr J. Domański, asystent,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr M. Krzak, adiunkt,
dr R. Kubacki, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr A. Malska-Śmiałowska, adiunkt,
dr J. Maśliński, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt,
dr D. Pawlik, asystent,
mgr P. Piwowarczyk, asystent,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

C-1 Wyposażenie studenta w podstawową  wiedzę na temat organizowania zgrupowań sportowych - obozów.

C-2. Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat dokumentacji zgrupowań szkoleniowych.

C-3. Charakterystyka obciążeń treningowych, zasady rozgrzewki oraz reakcje fizjologiczne podczas jej realizacji.

C-4. Zapoznanie  z zasadami i warunkami bezpieczeństwa w sporcie.

C-5. Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania różnych form aktywności fizycznej, metod i środków podczas zgrupowań sportowych w tym metodyką kształtowania siły mięśniowej, lekkoatletycznych form ruchu, gier zespołowych,
 kształtowania zdolności motorycznych w środowisku wodnym.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony w formie ćwiczeń, na których student ma możliwość poznania etapów organizacji zgrupowań sportowych - obozów. Student poznaje prawne i formalne wymagania organizacji tego typu przedsięwzięć. W zagadnieniach przedmiotu znajduje się również tematyka obejmująca: formy, metody kształtowania siły mięśniowej na różnych etapach szkolenia w sporcie wyczynowym, a także  informacje umożliwiające zdobycie praktycznej wiedzy z możliwości wykorzystania lekkoatletycznych form ruchu do rozwoju i doskonalenia ogólnego i specjalnego przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Ze względu na różnorodność form ruchu uczestnicy zajęć zapoznawani są także z podstawowymi prawami fizjologii wysiłku fizycznego, a także zasadami treningu oraz bezpieczeństwem podczas jego trwania.