sobota, 24 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia kompensacyjne w treningu sportowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów praktycznych (WF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kałwa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

 Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z różnymi formami gimnastyki zdrowotnej jako środka do kompensowania monotonnej lub jednostronnej pracy sportowca. Istotą jest także zdobycie umiejętności diagnozowania i znoszenia braków motorycznych i funkcjonalnych będących źródłem kontuzji, a także ćwiczeń kompensujących wady postawy, które są skutkiem uprawiania sportu.


Opis przedmiotu

Przedmiot "Ćwiczenia kompensujące w sporcie" zwraca uwagę studentów na proces posturogenezy, który może ulec zaburzeniu w wyniku uprawiania sportu. Na zajęciach określa się postawę prawidłową i nieprawidłową, a także poszukuje, innych niż sportowe, przyczyn powstawania wad postawy ciała. Student zostaje wyposażony w elementarne metody i narzędzia oceny postawy i funkcji ciała. Uczy się rodzajów ćwiczeń wyrównujących oraz kiedy i jak je stosować w strukturze jednostki treningowej w mikrocyklu i makrocyklu treningowym sportowca. Poznaje także ćwiczenia zapobiegające powstawaniu kontuzji na skutek przeciążeń sportowych oraz przeciwdziałania dysfunkcji ciała w wyniku jednokierunkowej pracy młodych sportowców.