środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

trenerska, menedżerska

Nazwa przedmiotu

Coaching sportowy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

  • Przedstawienie coachingu jako skutecznego i nowoczesnego działania ukierunkowanego na wszechstronny rozwój sportowców.
  •  Zapoznanie studentów z technikami i metodami pracy coachów sportowych.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z coachingiem, będącym jedną z metod rozwoju różnych podmiotów (zespołów, grup, jednostek), mającą zastosowanie w pracy ze sportowcami. W oparciu o wiedzę z literatury, doświadczeń praktycznych studentów, analizę przypadków i przygotowane projekty studenci mają możliwość spojrzenia na pracę trenerów sportowych z punktu widzenia coacha, co może znacznie wzbogacić zasób środków wykorzystywanych w pracy trenerskiej.