środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: SPORT_21_I_S

Kierunek: Sport

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Zarządzanie czasem
(PW.SP-PT_21_I_04)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Komunikacja międzyludzka
(PW.SP-T_22_I_01)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Zakładanie własnego biznesu
(PW.SP-PT_19_I_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Techniki wpływu na klienta
(PWSPORT_17_I_001)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
II Moduł przedmiotów ogólnoakademickich
1.  Anatomia
(PSPORT_13_I_S_01)
20.0 30.0 50 20.0
30.0
4.0
2.  Antropologia fizyczna
(SPORT_17_I_001)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
3.  Biochemia
(PSPORT_13_I_S_08)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
4.  Technologie informacyjne
(PSPORT_13_I_S_12)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Fizjologia
(PSPORT_13_I_S_17)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
6.  Psychologia
(SPORT_15_I_025)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
7.  Pedagogika
(PSPORT_13_I_S_32)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
III Moduł przedmiotów kierunkowych
1.  Podstawy marketingu
(PSPORT_13_I_S_04)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
2.  Historia sportu
(PSPORT_13_I_S_03)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
3.  Podstawy zarządzania
(PSPORT_13_I_S_05)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
4.  Ekonomia
(PSPORT_14_I_S_001)
20.0 15.0 15 20.0
15.0
2.0
5.  Podstawy zarządzania kadrami
(PSPORT_13_I_S_15)
15.0 20.0 15 15.0
20.0
2.0
6.  Teoria sportu
(PSPORT_13_I_S_14)
20.0 20.0 40 20.0
20.0
3.0
7.  Emisja głosu
(SPORT_21_I_01)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
8.  Antropomotoryka
(SPORT_17_I_011)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
9.  Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym
(PSPORT_13_I_S_18)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
10.  Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych
(MSPORT_13_I_S_06)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Podstawy treningu personalnego
(SPORT_18_I_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Biomechanika sportu
(PSPORT_13_I_S_20)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
3.0
13.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(SPORT_17_I_013)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
14.  Podstawy teorii treningu sportowego
(SPORT_17_I_004)
10.0 30.0 40 10.0
30.0
3.0
15.  Coaching sportowy
(SPORT_15_I_002)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
16.  Podstawy dietetyki
(PSPORT_13_I_S_29)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
17.  Socjologia sportu
(SPORT_18_I_002)
30.0 0.0 30 30.0
0.0
2.0
18.  Teoria i metodyka bezpiecznego upadania
(SPORT_17_I_002)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
19.  Podstawy dopingu farmakologicznego
(SPORT_17_I_006)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
20.  Odnowa biologiczna
(PSPORT_13_I_S_31)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
21.  Komunikacja społeczna
(SPORT_19_I_001)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
22.  Środowisko a organizm człowieka
(SPORT_21_I_02)
20.0 0 10 20.0
0
1.0
23.  Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej
(PSPORT_13_I_S_26)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
IV Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)-PLAN
1.  Przedmiot teoretyczny do wyboru (realizują studenci całego kierunku)
(XMW_19_I_PdW-T)
45.0 0 30 30.0
0
2.0
15.0
0
1.0
V Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku
1.  Podstawy bezpieczeństwa w górach
(PWSPORT_17_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Teoretyczne i praktyczne podstawy posturologii
(PWSPORT_18_I_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  CSR w sporcie
(PWSPORT_18_I_006)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Komunikacja interpersonalna i interkulturowa
(PWSPORT_21_I_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Oblicza sportu
(WSPORT_12_I_S_03)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
6.  Wybrane problemy pracy trenera
(WSPORT_15_I_006)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
VI Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru teoretyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)-PLAN
1.  Przedmiot teoretyczny do wyboru
(XSP_19_I_PdW-T)
45.0 0 30 30.0
0
2.0
15.0
0
1.0
VII Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru praktyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) - PLAN
1.  Przedmiot praktyczny do wyboru
(XSP_21_I_PdW-Pr)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
VIII Specjalność Menedżer Sportu - przedmiot do wyboru praktyczny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Koszykówka 3x3
(PW.SP-T_22_I_02)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Łyżworolki
(PWSPORT_18_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
IX Moduł przedmiotów praktycznych (WF)
1.  Ćwiczenia siłowe
(PSPORT_13_I_S_06)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
2.  Lekkoatletyczne konkurencje biegowe
(PSPORT_13_I_S_19)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
3.  Pływanie
(SPORT_15_I_005)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
4.  Gimnastyka z elementami akrobatyki
(PSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu
(SPORT_15_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Judo
(PSPORT_13_I_S_09)
0 20.0 10 0
20.0
1.0
7.  Ćwiczenia kompensacyjne w treningu sportowym
(SPORT_15_I_008)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
8.  Badminton
(PSPORT_13_I_S_34)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Fitness
(PSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
10.  Tenis
(SPORT_15_I_006)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych
(SPORT_15_I_009)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
X Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska
1.  Podstawy teorii wychowania fizycznego
(TSPORT_13_I_S_02)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Biochemia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_001)
20.0 10.0 30 20.0
10.0
2.0
3.  Specyfika sportu dzieci i młodzieży
(SPORT-T_17_I_002)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
4.  Kontrola auksologiczna
(TSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
5.  Tenis stołowy – dysc. indywidualne
(TSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Lekkoatletyczne konkurencje techniczne – dysc. zespołowe
(TSPORT_13_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Fizjologia wysiłku fizycznego
(SPORT-T_17_I_003)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
8.  Motoryczność sportowca
(TSPORT_13_I_S_10)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
9.  Podstawy komunikacji społecznej
(SPORT-T_17_I_004)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
10.  Metody wspomagania regeneracji
(SPORT-T_17_I_005)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Metodyka autoterapii
(SPORT-T_17_I_006)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
12.  Podstawy fizjoterapii w sporcie
(SPORT-T_17_I_021)
15.0 0 15 15.0
0
1.0
13.  Trening pamięci
(SPORT-T_21_I_01)
20.0 0 20 20.0
0
1.0
14.  Układ ruchu w czynnościach sportowych
(SPORT-T_21_I_02)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
XI Moduł praktyk - specjalność Trenerska.
1.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka nożna
(SPORT-T_17_I_008)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
2.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Piłka ręczna
(SPORT-T_17_I_009)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
3.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Koszykówka
(SPORT-T_17_I_010)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
4.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Siatkówka
(SPORT-T_17_I_011)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
5.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis
(SPORT-T_17_I_012)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
6.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kolarstwo
(SPORT-T_17_I_013)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
7.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Kulturystyka
(SPORT-T_17_I_014)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
8.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Judo
(SPORT-T_17_I_015)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
9.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Pływanie
(SPORT-T_17_I_016)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
10.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Lekkoatletyka
(SPORT-T_17_I_017)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
11.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Strzelectwo sportowe
(SPORT-T_17_I_018)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
12.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Tenis stołowy
(SPORT-T_17_I_019)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
13.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Gimnastyka sportowa
(SPORT-T_17_I_020)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
14.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Karate
(SPORT-T_19_I_001)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
15.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Badminton
(SPORT-T_19_I_002)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
16.  Praktyka zawodowa trenerska - dyscyplina: Ju-jitsu
(SPORT-T_19_I_003)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
XII Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Rynek kibica
(SPORT-MS_21_I_01)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
2.  Marketing olimpijski
(MSPORT_13_I_S_01)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Zarządzanie finansami w sporcie
(SPORT-MS_17_I_002)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
4.  Gry integracyjne
(MSPORT_13_I_S_05)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Gry i zabawy terenowe
(SPORT-MS_17_I_001)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
6.  Podstawy sponsoringu
(SPORT-MS_17_I_003)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
7.  Stretching
(SPORT-MS_17_I_004)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
8.  Tenis stołowy
(MSPORT_13_I_S_09)
0 20.0 10 0
20.0
1.0
9.  Budowanie i rozwijanie zespołów sportowych
(MSPORT_14_I_S_002)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
10.  Orienteering
(MSPORT_13_I_S_11)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
11.  Współczesne formy rekreacji
(SPORT-MS_17_I_005)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
12.  Trening menedżerski
(MSPORT_13_I_S_10)
0 40.0 35 0
40.0
3.0
13.  Psychologia zarządzania
(SPORT-MS_17_I_010)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
14.  Podstawy negocjacji
(SPORT-MS_17_I_006)
10.0 10.0 10 10.0
10.0
1.0
15.  Podstawy psychodietetyki
(SPORT-MS_17_I_007)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
16.  Taneczne formy ruchu
(SPORT-MS_17_I_008)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
17.  Metody regeneracji organizmu
(SPORT-MS_17_I_009)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
18.  Zarządzanie procesami w klubie sportowym
(MSPORT_13_I_S_16)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
19.  Public relations
(MSPORT_13_I_S_20)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
20.  Zarządzanie strategiczne
(SPORT-MS_21_I_02)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
21.  E-sport
(SPORT-MS_21_I_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
22.  Metody radzenia sobie ze stresem
(SPORT-MS_21_I_04)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
XIII Moduł praktyk - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Praktyka zawodowa menedżerska
(SPORT_15_I_011)
0 600.0 0 0
50.0
2.0
0
150.0
4.0
0
200.0
6.0
0
100.0
4.0
0
100.0
4.0
XIV Specjalizacja Instruktorska - realizują studenci wszystkich specjalności (student realizuje przez wszystkie semestry specjalizację wybraną w jednej dyscyplinie sportowej)
1.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Akrobatyka
(SP-SI_21_s01)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
2.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Badminton
(SP-SI_21_s02)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
3.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Baseball
(SP-SI_21_s03)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
4.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Gimnastyka sportowa
(SP-SI_21_s04)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
5.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Gry rekreacyjne
(SP-SI_21_s05)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
6.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Halowa piłka nożna
(SP-SI_21_s06)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
7.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Judo
(SP-SI_21_s07)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
8.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Ju-jitsu
(SP-SI_21_s08)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
9.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Kajakarstwo
(SP-SI_21_s09)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
10.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Karate
(SP-SI_21_s10)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
11.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Kitesurfing
(SP-SI_21_s11)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
12.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Kolarstwo
(SP-SI_21_s12)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
13.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Korfball
(SP-SI_21_s13)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
14.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Koszykówka
(SP-SI_21_s14)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
15.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Kulturystyka
(SP-SI_21_s15)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
16.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Lekkoatletyka
(SP-SI_21_s16)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
17.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Łyżwiarstwo
(SP-SI_21_s17)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
18.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Mini-piłka ręczna
(SP-SI_21_s18)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
19.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Minisiatkówka
(SP-SI_21_s19)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
20.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Narciarstwo biegowe
(SP-SI_21_s20)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
21.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Narciarstwo zjazdowe
(SP-SI_21_s21)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
22.  Specjalizacja instruktorska: Odnowa biologiczna
(SP-SI_21_s22)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
23.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Pilates
(SP-SI_21_s23)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
24.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Plażowa piłka nożna
(SP-SI_21_s24)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
25.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Plażowa piłka ręczna
(SP-SI_21_s25)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
26.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Pływanie
(SP-SI_21_s26)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
27.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Samoobrona
(SP-SI_21_s27)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
28.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Siatkówka plażowa
(SP-SI_21_s28)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
29.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Skoki na trampolinie
(SP-SI_21_s29)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
30.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Snowboard
(SP-SI_21_s30)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
31.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Softball
(SP-SI_21_s31)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
32.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Strzelectwo sportowe
(SP-SI_21_s32)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
33.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tańce
(SP-SI_21_s33)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
34.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tenis
(SP-SI_21_s34)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
35.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Tenis stołowy
(SP-SI_21_s35)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
36.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Unihokej
(SP-SI_21_s36)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
37.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Wspinaczka skałkowa
(SP-SI_21_s37)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
38.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Żeglarstwo deskowe
(SP-SI_21_s38)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
39.  Specjalizacja instruktorska: dyscyplina Żeglarstwo jachtowe
(SP-SI_21_s39)
30.0 60.0 90 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
XV Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(SPORT_15_I_J001)
30.0 120.0 75 0
0
20.0
20.0
1.0
1.0
0
0
20.0
20.0
2.0
2.0
15.0
15.0
20.0
20.0
3.0
3.0
XVI Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)
1.  Specjalizacja zawodowa - Gimnastyka sportowa
(TSPORT_15_I_005)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
2.  Specjalizacja zawodowa - Ju-itsu
(TSPORT_19_I_S-Z_01)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
3.  Specjalizacja zawodowa - Karate
(TSPORT_18_I_S-Z_01)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
4.  Specjalizacja zawodowa - Badminton
(TSPORT_18_I_S-Z_02)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
5.  Specjalizacja zawodowa - Tenis
(TSPORT_15_I_001)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
6.  Specjalizacja zawodowa - Kolarstwo
(TSPORT_15_I_002)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
7.  Specjalizacja zawodowa - Judo
(TSPORT_15_I_003)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
8.  Specjalizacja zawodowa - Pływanie
(TSPORT_15_I_004)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
9.  Specjalizacja zawodowa - tenis stołowy
(TSPORT_14_I_S_001)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
10.  Specjalizacja zawodowa - Lekkoatletyka
(TSPORT_13_I_S_25)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
11.  Specjalizacja zawodowa - kulturystyka
(TSPORT_13_I_S_22)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
12.  Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe
(TSPORT_13_I_S_26)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
13.  Specjalizacja zawodowa - piłka siatkowa
(TSPORT_13_I_S_11)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
14.  Specjalizacja zawodowa - piłka nożna
(TSPORT_13_I_S_01)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
15.  Specjalizacja zawodowa - koszykówka
(TSPORT_13_I_S_06)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
16.  Specjalizacja zawodowa - piłka ręczna
(TSPORT_13_I_S_03)
150.0 150.0 250 20.0
20.0
3.0
20.0
20.0
3.0
25.0
25.0
4.0
25.0
25.0
4.0
30.0
30.0
4.0
30.0
30.0
4.0
XVII Moduł praktyk
1.  Zgrupowanie sportowe (obóz) praktyka terenowa wybr. dysc.
(SPORT_15_I_010)
0 60.0 60 0
60.0
5.0
XVIII Moduł pracy dyplomowej
1.  Egzamin dyplomowy
(SPORT_21_I_05)
0 0.0 150 0
0.0
6.0
2.  Wprowadzenie do metodologii
(SPORT_21_I_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Podstawy statystyki
(SPORT_21_I_04)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
4.  Seminarium pracy dyplomowej
(SPORT_17_I_008)
0 15.0 85 0
15.0
2.0
0
0.0
2.0