czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu


1.  Wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.

2.  Poznanie technik zbierania materiałów, sporządzania bibliografii, analizy publikacji i właściwego korzystania z literatury przedmiotu.

3. Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, metod analizy i weryfikacji wniosków

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje treści dotyczące  wprowadzenia studenta  w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej.  Uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, stosowania metod zbierania materiałów, analizy wyników i weryfikacji wniosków w badaniach antropologicznych. W trakcie zajęć student zapoznaje się z techniką pisania prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy magisterskiej. Student ma także możliwość nabycia umiejętności prezentowania prac naukowych.