czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr hab. A. Burdukiewicz, prof. AWF Wrocław,
dr K. Chromik, adiunkt,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Zaznajomienie z podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w antropologii, sposobem organizacji pracy badawczej.

2.  Zaznajomienie z umiejętnością wykonywania podstawowych pomiarów żywego człowieka, oceny postawy i budowy ciała.

3.  Opanowanie umiejętności oceny zaawansowania w rozwoju biologicznym dziecka.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Zaznajamia studenta z biologicznymi i społecznymi czynnikami warunkującymi rozwój ludzi oraz rolą kultury fizycznej w eliminowaniu skutków mikroewolucyjnych przemian populacji ludzkiej. Zapoznaje z biologicznym rozwojem osobnika jako przesłanką programowania edukacji. Student uczy się zasad techniki wykonywania wybranych pomiarów antropometrycznych, dokonywania oceny proporcji ciała człowieka i postawy ciała.