środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Monitorowanie efektywności treningu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr S. Klich, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 – wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą metod oceny zdolności motorycznych oraz poziomu wydolności fizycznej sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych

C2 – wyposażenie studentów w umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi kontroli efektywności treningu sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Opis przedmiotu

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem specjalistycznych testów oceniających sprawność fizyczną, poziom zdolności motorycznych i zdolności wysiłkowej sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Poznane testy są wykorzystywane w kontroli treningu o charakterze zarówno wyczynowym, jak i rekreacyjnym. Studenci praktycznie wykonają wybrane testy oraz dokonają interpretacji ich wyników w celu oceny efektywności treningu sportowców.