czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wybrane techniki relaksacji w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z koncepcją i wybranymi technikami relaksacji. 

2. Poznanie wiedzy z zakresu metodyki wybranych technik relaksacji oraz diagnostyki zespołów napięcia psychofizycznego w wybranych dyscyplinach sportu. 

3. Kształtowanie osobistych umiejętności w zakresie wybranych technik relaksacyjnych w celach kompetencyjnych oraz własnego rozwoju.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest przez jeden semestr w formie ćwiczeń i kończy się zaliczeniem praktycznym, które polega na przygotowaniu projektu z zakresu wybranej techniki relaksacyjnej. Na zajęciach przekazywana jest wiedza na temat podstaw teoretycznych wybranych technik relaksacji w sporcie. Ćwiczenia mają dostarczyć studentowi umiejętności doboru i zastosowania poznanych technik relaksacji w praktyce sportowej oraz motywować do autorelaksacji i rozwoju osobistego.