czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalistyczne warsztaty instruktorskie - sport paraolimpijski

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Poznanie przez studentów struktury klubów dla osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowania na poziomie sekcji sportowych w wybranych dyscyplinach paraolimpijskich na różnych etapach szkolenia sportowego.

C2 Udział studentów w procesie treningowym w wybranej sekcji sportowej WZSN "Start" Wrocław na różnych etapach szkolenia sportowego.

C3 Realizacja wyznaczonych zadań w procesie treningowym oraz poszczególnych jednostkach treningowych w wybranej sekcji WZSN "Start" Wrocław.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie praktycznej na bazie wybranej sekcji klubu sportowego WZSN "Start" Wrocław. Przedmiot polega na aktywnym udziale w procesie szkolenia sportowego na różnych etapach w charakterze asystenta trenera.