środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w sporcie paraolimpijskim

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szafraniec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Kochański, starszy wykładowca,
dr R. Pawelec, adiunkt,
dr R. Szafraniec, adiunkt,
dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1- Opanowanie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w procesie powysiłkowej restytucji w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostki chorobowej w wybranych dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych 

C2 - Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych z niepełnosprawnymi sportowcami z uwzględnieniem jednostki chorobowej oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji w wybranych dyscyplinach sportowych 

C3 - Zapoznanie studentów z fizjoterapią w celu przywracanie sprawności fizycznej po urazach i przeciążeniom w sporcie paraolimpijskim

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwiający zapoznanie się studentów z problematyką fizjoterapii w sporcie paraolimpijskim i nabycie podstawowych umiejętności wykonywania zabiegów odnawiających w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz jednostek chorobowych Student uzyskuje kompetencje i umiejętności w programowaniu i wykonywaniu w/wymienionych zabiegów terapeutycznych stosowanych w sporcie paraolimpijskim