czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów ze specyfiką wybranych gier zespołowych dla osób niepełnosprawnych. Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów oraz techniki i taktyki, stosowanych obciążeń treningowych jak również specyficznych metod prowadzenia treningu sportowego w wybranych grach zespołowych.

C2 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą metodyki prowadzenia treningu sportowego w wybranych grach paraolimpijskich w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji.

C3 Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć treningowych w wybranych grach zespołowych dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia dysfunkcji.

C4 Pozyskanie wiedzy dotyczącej przepisów, techniki, taktyki i obciążeń treningowych w wybranych grach zespołowych osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji.

C5 Pozyskanie wiedzy w zakresie organizacji zawodów sportowych i sędziowania w wybranych grach zespołowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej podczas których student zapoznaje się z celami oraz zadaniami w poszczególnych grach zespołowych dla osób niepełnosprawnych. Poznaje wybrane gry zespołowe rozgrywane na igrzyskach paraolimpijskich dla osób z różnymi dysfunkcjami (narządu ruchu, wzroku oraz niepełnosprawnych intelektualnie). W części teoretycznej student zapoznaje się ze specyfiką danej gry zespołowej, jej historią, przepisami, klasyfikacjami medyczną i funkcjonalną, organizacją gry oraz taktyką i techniką z uwzględnieniem rodzaju i stopnia posiadanej dysfunkcji. Dowiaduje się jak zorganizować i przeprowadzić zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych. W drugiej części – praktycznej bierze udział w treningu danej gry zespołowej (hospitacja, wolontariat, aktywny udział, sędziowanie). Podczas zajęć wykorzystywana jest wiedza z zakresu nauk o kulturze fizycznej, anatomii oraz fizjologii wysiłku fizycznego.